logo
Skip to content

5 лева, 1974 г.

50 години от смъртта на Александър Стамболийски

На лицевата страна на монетата в средата е разположен държавният герб на Народна република България. Под него вляво и вдясно с дребен шрифт са изписани имената на авторите на проекта „БАЛДЖИЕВ” и „ХРИСТОВ”. Околовръст има надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, числото на номиналната стойност „5”, думата „ЛЕВА” и годината на емисия „1974”.

На обратната страна на монетата е изобразен Александър Стамболийски. Околовръст има надписи „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” и „1879-1923”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1974 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag 900/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

20.5 г

Диаметър

36 мм

Гурт

гладък

Тираж

200 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Георги Балджиев

и Яни Ставрев