logo
Skip to content

5 лева, 1976 г.

100 години от смъртта на Христо Ботев

На лицевата страна на монетата в горната част е разположен държавният герб на Народна република България. Под него вляво и вдясно с дребен шрифт са изписани монограмите на авторите на проекта „ЛМ” и „СЦ”. Под герба хоризонтално са изписани годината на емисия „1976”, числото на номиналната стойност „5” и думата „ЛЕВА”. Композицията завършва с надпис околовръст „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

На обратната страна на монетата е изобразен Христо Ботев, вдясно е подписът на Ботев, а околовръст са изписани годините „1848-1876”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1976 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag 900/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

20.5 г

Диаметър

36 мм

Гурт

вдлъбнат текст „ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА”

Тираж

200 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Лиляна Маринова

и Сава Цоновски