logo
Skip to content

5 лева, 1977 г.

150 години от рождението на Петко Р. Славейков

На лицевата страна на монетата в горната част е разположен държавният герб на Народна република България, под него хоризонтално са изписани годината на емисия „1977”, числото на номиналната стойност „5” и думата „ЛЕВА”. Под тях има малък венец от лаврови клонки с две кръстосани пера в него. Околовръст има надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Композицията завършва със зрънчест кръг.

На обратната страна на монетата е изобразен Петко Славейков. Околовръст има надписи „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ” и „1827-1895”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1977 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag 500/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

20.5 г

Диаметър

36 мм

Гурт

гладък

Тираж

200 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Милислав Еленков