logo
Skip to content

5 лева, 1978 г.

100 години Народна библиотека „Кирил и Методий”

На лицевата страна на монетата в средата е разположен държавният герб на Народна република България с хоризонтален надпис под него „ПЕТ ЛЕВА”. Околовръст има надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и числото на номиналната стойност „5”, рамкирано с флорални мотиви.

На обратната страна на монетата е изобразена сградата на Народната библиотека и паметникът на св.св. Кирил и Методий пред нея. Над композицията са изписани годините „1878-1978”. Околовръст има надписи „НАРОДНА БИБЛИОТЕКА” и „КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1978 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag 500/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

20.5 г

Диаметър

36 мм

Гурт

гладък

Тираж

200 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Милислав Еленков