logo
Skip to content

5 лева, 1978 г.

100 години от рождението на Пейо К. Яворов

На лицевата страна на монетата в средата е разположен държавният герб на Народна република България, Околовръст има надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, числото на номиналната стойност „5”, думата „ЛЕВА”, годината на емисия „1978”, композицията завършва със зрънчест кръг.

На обратната страна на монетата е изобразен Пейо Яворов. Околовръст има надписи „ПЕЙО•К•ЯВОРОВ” и „1878-1914”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1978 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag 500/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

20.5 г

Диаметър

36 мм

Гурт

гладък

Тираж

200 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Любомир Прахов

и Петър Брайков