logo
Skip to content

10 лева, 1979 г.

Международна година на детето (пиефорт)

На лицевата страна на монетата в горната част е разположен държавният герб на Народна република България, като от двете му страни е изписано „19” и „79”. Под него на два реда са числото на номиналната стойност „10” и думата „ЛЕВА”, рамкирани с две цветя. Околовръст има надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и кръг от стилизирани цветчета.

На обратната страна на монетата е изобразена група от три деца в народни носии, които играят хоро. Вдясно от тях е емблемата на УНИЦЕФ, а вляво – българската емблема на Международната година на детето. Околовръст има надпис „МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ДЕТЕТО*1979*” и кръг от стилизирани цветчета.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1979 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 925/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

46.66 г (пиефорт)

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

2500

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Ненов

и Георги Чапкънов