logo
Skip to content

5 лева, 1979 г.

Сто години български съобщения

На лицевата страна на монетата в средата е разположен държавният герб на Народна република България, а под него – хоризонтални надписи „1979” и „ЛЕВА”. Гербът е ограден със зрънчест кръг, който завършва с флорални мотиви. Околовръст във външния пръстен има надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и числото на номиналната стойност „5”.

На обратната страна на монетата е изобразена стилизирана радио антена, която излъчва радио вълни. Околовръст има надписи „СТО ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ СЪОБЩЕНИЯ” и годините „1879” и „1979” , разделени от емблемата на Български пощи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1979 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag 500/1000

Качество

гланц

Тегло

20.5 г

Диаметър

36 мм

Гурт

гладък

Тираж

35 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Кънчев