logo
Skip to content

2 лева, 1981 г.

1300 години България • 681. Мадарският конник

На лицевата страна на монетата в горната част е изписана годината „681”, а под нея върху хоризонтална лента е годината на емисия „1981”. Под композицията на два реда е числото на номиналната стойност „2” и думата „ЛЕВА”. Околовръст има пръстен с надписи „•1300•ГОДИНИ•БЪЛГАРИЯ” и „•НРБ•”, разделени от розети.

На обратната страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник. Околовръст във външен пръстен са разположени розети.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

назъбен

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Любомир Прахов

и Петър Брайков