logo
Skip to content

2 лева, 1981 г.

1300 години България • Осемстотин години от въстанието на Асен и Петър

На лицевата страна на монетата в горната част е изобразен храмът „Св. Димитър” в средновековния град Търново. Отляво на храма има лаврова клонка, а отдясно – дъбова. Под композицията са изписани годината на емисия „1981”, числото на номиналната стойност „2” и думата „ЛЕВА”. Околовръст има надписи „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ” и „НРБ”.

На обратната страна на монетата в центъра е изобразена конница със знамена и копия. Околовръст има надписи „ОСЕМСТОТИН ГОДИНИ” и „ВЪСТАНИЕ НА АСЕН И ПЕТЪР”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

гладък

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Асен Старейшински и Георги Чапкънов