logo
Skip to content

2 лева, 1981 г.

1300 години България • Майка с дете

На лицевата страна на монетата в горната част е разположен държавният герб на Народна република България, рамкиран с венец от дъбова и лаврова клонка, привързан с панделка. Под него е числото на номиналната стойност „2”. Околовръст е изписано „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”, думата „ЛЕВА” и годината на емисия „1981”. Композицията завършва с външен зрънчест кръг.

На обратната страна на монетата е изобразена майка, която държи дете на фона на слънце. Композицията завършва с външен зрънчест кръг.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

гладък

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Ненов

и Георги Чапкънов