logo
Skip to content

2 лева, 1981 г.

1300 години България • Освобождението

На лицевата страна на монетата в горната част са изобразени четири знамена от паметника-костница в гр. Копривщица, а пред тях са две оръдия. На паметника е изписано „1878”, а над него има пет слънчеви лъча. Под композицията върху хоризонтална лента е изписана годината на емисия „1981”. Под нея на два реда е числото на номиналната стойност „2” и думата „ЛЕВА”. Околовръст във външен пръстен има надписи „1300•ГОДИНИ•БЪЛГАРИЯ” и „•НРБ•”, разделени от две лаврови клонки.

На обратната страна на монетата е изобразена реплика на литографията „Свободна България” на Георги Данчов. Околовръст във външен пръстен има венец от лаврови клонки.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

назъбен

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Любомир Прахов

и Петър Брайков