logo
Skip to content

2 лева, 1981 г.

1300 години България • Републиката

На лицевата страна на монетата в горната част е изобразен Георги Димитров, а отдолу върху хоризонтална лента е изписана годината на емисия „1981”. Под нея на два реда е числото на номиналната стойност „2” и думата „ЛЕВА”. Околовръст във външен пръстен има надписи „1300•ГОДИНИ•БЪЛГАРИЯ” и „•НРБ•”, разделени от две лаврови клонки.

На обратната страна на монетата е изобразен паметникът на Републиката. Околовръст във външен пръстен има венец от лаврови клонки.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

назъбен

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Любомир Прахов

и Петър Брайков