logo
Skip to content

2 лева, 1981 г.

1300 години България • Съединението

На лицевата страна на монетата в горната част е разположен венец с надпис в него „БЛАГОДАРНОТО ОТЕЧЕСТВО НА СВОИТЕ ХРАБРИ СИНОВЕ 1885”. Отдолу са изписани годината на емисия „1981” и номиналната стойност „2 ЛЕВА”. Околовръст има надписи „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ” и „НРБ”, разделени от лаврови клонки.

На обратната страна на монетата са изобразени две женски фигури, символизиращи Княжество България и Източна Румелия. Двете фигури държат меч, а дясната и щит с надпис на три реда „6 IX 1885 1985”. Околовръст има надпис „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

назъбен

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Асен Старейшински

и Богомил Николов