logo
Skip to content

50 лева, 1981 г.

1300 години България • 681. Мадарският конник

На лицевата страна на монетата в горната част е изписана годината „681”, а под нея върху хоризонтална лента е годината на емисия „1981”. Под композицията на два реда е числото на номиналната стойност „50” и думата „ЛЕВА”. Околовръст има пръстен с надписи „•1300•ГОДИНИ•БЪЛГАРИЯ” и „•НРБ•”, разделени от розети.

На обратната страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник. Околовръст във външен пръстен са разположени розети.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

50 лева

Метал, проба

Ag 900/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

20.5 г

Диаметър

36 мм

Гурт

назъбен

Тираж

10 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Любомир Прахов

и Петър Брайков