logo
Skip to content

50 лева, 1981 г.

1300 години България • Майка с дете

На лицевата страна на монетата в горната част е разположен държавният герб на Народна република България, рамкиран с венец от дъбова и лаврова клонка, привързан с панделка. Под него е числото на номиналната стойност „50”. Околовръст е изписано „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”, думата „ЛЕВА” и годината на емисия „1981”. Композицията завършва с външен зрънчест кръг.

На обратната страна на монетата е изобразена майка, която държи дете на фона на слънце. Композицията завършва с външен зрънчест кръг.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

50 лева

Метал, проба

Ag 900/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

20.5 г

Диаметър

36 мм

Гурт

гладък

Тираж

10 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Ненов

и Георги Чапкънов