logo
Skip to content

5 лева, 1981 г.

Световно ловно изложение, Пловдив (България), ЕКСПО'81

На лицевата страна на монетата в горната част е разположен държавният герб на Народна република България, рамкиран с венец от дъбови клонки, а под него е числото на номиналната стойност „5”. Околовръст има надписи „1981”, „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и „ЛЕВА”. Композицията завършва с външен кръг от стилизирани кръстчета.

На обратната страна на монетата са изобразени рога на трофеен елен, между които е изписано „1981”. Околовръст има надписи „СВЕТОВНО ЛОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ” и „БЪЛГАРИЯ”. Композицията завършва с външен кръг от стилизирани кръстчета.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

16.4 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

назъбен

Тираж

50 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Петър Георгиев