logo
Skip to content

5 лева, 1981 г.

1300 години България • Христо Ботев и Шандор Петьофи

На лицевата страна на монетата в горната част е разположен държавният герб на Народна република България. Под него на три реда са: числото на номиналната стойност „5”, думата „ЛЕВА” и годината на емисия „1981”. Композицията е рамкирана с две лаврови клонки. Околовръст има надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

На обратната страна на монетата са изобразени Христо Ботев и Шандор Петьофи, а помежду им – сабя и перо. Околовръст има надпис „1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1981 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

гланц

Тегло

12 г

Диаметър

32 мм

Гурт

назъбен

Тираж

200 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Ненов, Кънчо Аврамов и Дьорд Богнар