logo
Skip to content

10 лева, 1982 г.

XII световно първенство по футбол, Испания, 1982 г. • Футболисти

На лицевата страна на монетата в горната част в кръг е разположен държавният герб на Народна република България, като от двете му страни е изписано: „19” и „82”. Под него на два реда е числото на номиналната стойност „10” и думата „ЛЕВА”, рамкирани с венец от лаврови клонки. Околовръст има надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и зрънчест кръг.

На обратната страна на монетата са изобразени двама футболисти с топка. Околовръст има надписи „XII СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ“ и „ИСПАНИЯ-1982”. Композицията завършва с външен зрънчест кръг.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1982 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 640/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

18.75 г

Диаметър

37.2 мм

Гурт

назъбен

Тираж

15 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Петър Георгиев