logo
Skip to content

5 лева, 1982 г.

100 години от рождението на Владимир Димитров – Майстора

На лицевата страна на монетата в центъра на два реда е изписано числото на номиналната стойност „5” и думата „ЛЕВА”. Околовръст има надписи „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, годината на емисия „1982”. Композицията завършва с външен кант от розети.

На обратната страна на монетата е изобразен Владимир Димитров – Майстора. Вляво от него на два реда има надпис „100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ”, а вдясно – „МАЙСТОРА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1982 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

16.4 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

назъбен

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Георги Чапкънов