logo
Skip to content

100 лева, 1984 г.

Десетилетие на ООН за жените

На лицевата страна на монетата в горната част е разположен държавният герб на Народна република България, като околовръст има венец от рози. Отдолу е годината на емисията „1984” и номиналната стойност „100 ЛЕВА”.

На обратната страна на монетата е изобразена жена в народна носия, която кърми дете. От двете ѝ страни са изписани годините „1976” и „1985”. Околовръст във външен пръстен има надпис „ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ООН ЗА ЖЕНИТЕ” и стилизирано изображение на гълъб.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1984 г.

Номинална стойност

100 лева

Метал, проба

Au 900/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

8.44 г

Диаметър

24 мм

Гурт

вдлъбнат текст „ПРОГРЕС ЗА ЖЕНИТЕ – ПРОГРЕС ЗА СВЕТА”

Тираж

15 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Богомил Николов