logo
Skip to content

25 лева, 1984 г.

40 години социалистическа България

На лицевата страна на монетата в центъра е разположен държавният герб на Народна република България, а под него е изписано числото на номиналната стойност „25” с годините „1944” и „1984” от двете му страни. Околовръст отгоре има надпис на два реда „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

На обратната страна на монетата е изобразено строително скеле, завършващо с житен клас, рози, петолъчни звезди и знака на атома. Отляво на композицията има надпис „ЧЕТИРЕДЕСЕТ ГОДИНИ”, а отдясно – „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1984 г.

Номинална стойност

25 лева

Метал, проба

Ag 500/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

14 г

Диаметър

32 мм

Гурт

гладък

Тираж

100 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Любомир Прахов

и Петър Брайков