logo
Skip to content

20 лева, 1987 г.

150 години от рождението на Васил Левски

На лицевата страна на монетата в горната част е изобразен държавният герб на Народна република България. Под него са изписани годината на емисия „1987”,числото на номиналната стойност „20” и думата „ЛЕВА” в композиция с флорални мотиви. Околовръст е разположен надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

На обратната страна на монетата е разположено изображение на Васил Левски, а околовръст има надпис „150 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1987 г.

Номинална стойност

20 лева

Метал, проба

Ag 500/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

11.2 г

Диаметър

30 мм

Гурт

вдлъбнат текст „АКО СПЕЧЕЛЯ, ПЕЧЕЛЯ ЗА ЦЯЛ НАРОД”

Тираж

100 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Кънчо Аврамов

и Тодор Варджиев