logo
Skip to content

2 лева, 1987 г.

ХIII световно първенство по художествена гимнастика, Варна (България)

На лицевата страна на монетата е изобразена сградата на Двореца на спорта и културата в гр. Варна. Над нея – стилизирано земно кълбо, а между тях има надпис на два реда „СПОРТЪТ ЗА ЕДИН МИРЕН СВЯТ”. Околовръст са: числото на номиналната стойност „2”, думата „ЛЕВА” и надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

На обратната страна на монетата има изображение на гимнастичка с лента в ръка, а под него – надпис „ВАРНА”. Околовръст е разположен надпис „XIII СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1987 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Сu-Ni сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

назъбен

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Ненов