logo
Skip to content

20 лева, 1988 г.

Втори съвместен космически полет СССР – НРБ

На лицевата страна на монетата е държавният герб на Народна република България, а под него са разположени годината на емисия „1988” и номиналната стойност „20 ЛЕВА”. Околовръст има надпис „ВТОРИ СЪВМЕСТЕН КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТ •СССР•НРБ•”.

На обратната страна на монетата са изобразени трима космонавти пред люка на космически кораб. Околовръст има надпис „ДРУЖБА НА ЗЕМЯТА И В КОСМОСА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1988 г.

Номинална стойност

20 лева

Метал, проба

Ag 500/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

11.2 г

Диаметър

30 мм

Гурт

гладък

Тираж

100 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Кънчо Аврамов