logo
Skip to content

2 лева, 1988 г.

100 години Софийски университет „Климент Охридски“

На лицевата страна на монетата е изобразена сградата на Софийския университет, а под нея – свързани маслинови клонки. Околовръст са надписите: „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, годината на емисия „1988” и номиналната стойност „2 ЛЕВА”.

На обратната страна на монетата има стилизирано изображение на св. Климент Охридски, който държи книга с вдълбани на страниците ѝ букви „А” и „Б”. Вдясно от него на два реда са изписани годината на основаване „1888” и на юбилея „1988”. Околовръст има надписи „СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ” и „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1988 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu-Ni сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

назъбен

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Ненов