logo
Skip to content

2 лева, 1988 г.

Втори съвместен космически полет СССР – НРБ

На лицевата страна на монетата е държавният герб на Народна република България, а под него са разположени годината на емисия „1988” и номиналната стойност „2 ЛЕВА”. Композицията е рамкирана от венец от лаврови клонки.

На обратната страна на монетата е изобразена емблемата на съвместния космически полет. Околовръст има надпис „ВТОРИ СЪВМЕСТЕН КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТ •СССР•НРБ•”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1988 г.

Номинална стойност

2 лева

Метал, проба

Cu-Ni сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

назъбен

Тираж

300 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Кънчо Аврамов