logo
Skip to content

5 лева, 1988 г.

Четвърта международна детска асамблея „Знаме на мира”,
София (България), 1988 г.

На лицевата страна на монетата в центъра е номиналната стойност „5 ЛЕВА”, над думата „ЛЕВА” има камбана, а под нея е годината на емисия „1988”. Под номиналната стойност е разположена - емблемата на асамблеята. Композицията е обградена с кант и надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Над надписа околовръст между два зрънчести кръга е изписано „МЕЖДУНАРОДНА ДЕТСКА АСАМБЛЕЯ” и „ЗНАМЕ НА МИРА” СОФИЯ’88”.

На обратната страна на монетата е изобразено легнало дете, което играе с три гълъба. Околовръст между два зрънчести кръга има надпис „ЕДИНСТВО, ТВОРЧЕСТВО, КРАСОТА”, като всяка от думите е отделена с по шест броя камбани.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1988 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Cu-Ni сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

16.4 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

назъбен

Тираж

100 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Богомил Николов