logo
Skip to content

20 лева, 1989 г.

120 години Българска академия на науките

На лицевата страна на монетата в центъра е изобразена централната сграда на БАН, над нея околовръст са изписани годините „1869-1989”, а отдолу хоризонтално – годината на емисия „1989” и „20 ЛЕВА”. Композицията е рамкирана със стилизирани слънчеви лъчи и надписи околовръст „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ” и „120 ГОДИНИ”.

На обратната страна на монетата в центъра е разположен държавният герб на Народна република България, рамкиран от стилизирани слънчеви лъчи. Околовръст има надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” и пет петолъчни звезди.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1989 г.

Номинална стойност

20 лева

Метал, проба

Ag 500/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

11.2 г

Диаметър

30 мм

Гурт

гладък

Тираж

100 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Кънчо Аврамов