logo
Skip to content

25 лева, 1989 г.

Застрашени диви животни • Мечка с мечета

На лицевата страна на монетата в центъра е разположен държавният герб на Народна република България. Околовръст има надписи: „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, „25 ЛЕВА”, както и годината на емисия „1989”.

На обратната страна на монетата е изобразена мечка с двете ѝ мечета. Околовръст има надпис „ЗАСТРАШЕНИ ДИВИ ЖИВОТНИ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1989 г.

Номинална стойност

25 лева

Метал, проба

Ag 925/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

20 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Георги Чапкънов