logo
Skip to content

100 лева, 1992 г.

Застрашени диви животни • Скален орел

На лицевата страна на монетата в центъра е числото на номиналната стойност „100”, под него има надпис „ЛЕВА” и годината на емисия „1992”. Над тях на два реда е разположен надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“. Композицията е рамкирана от стилизиран венец от рози, привързан долу с панделка.

На обратната страна на монетата е изобразен скален орел. Околовръст на два реда има надпис „ЗАСТРАШЕНИ ДИВИ ЖИВОТНИ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1992 г.

Номинална стойност

100 лева

Метал, проба

Ag 925/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

30 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Георги Чапкънов