logo
Skip to content

10 000 лева, 1993 г.

Асоцииране на Република България към Европейската общност • Десислава

На лицевата страна на монетата e изобразен портрет на Десислава – съпруга на севастократор Калоян от времето на Втората българска държава и ктиторица (дарителка) на Боянската църква, на фона на самата църква. Вдясно от композицията на два реда е изписано: числото на номиналната стойност „10 000”, а под него надпис „ЛЕВА”.

На обратната страна на монетата в центъра е изобразена композиция на три преплетени една в друга букви „ECU”, като в долната ѝ част е вписана годината на емисията „1993”. Околовръст са разположени дванадесет петолъчни звезди. Във външен кръг околовръст има надписи: отгоре – „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, а отдолу – „REPUBLIC OF BULGARIA”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1993 г.

Номинална стойност

10 000 лева

Метал, проба

Pt 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

15.57 г

Диаметър

30 мм

Гурт

назъбен

Тираж

5000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Иван Тодоров