logo
Skip to content

5000 лева, 1993 г.

Асоцииране на Република България към Европейската общност • Азбука

На лицевата страна на монетата в дясната част са буквите „А”, „Б” и „В” на фона на плетеница от славянските букви. Вляво от композицията на два реда е изписано: числото на номиналната стойност „5000”, а под него надпис „ЛЕВА”.

На обратната страна на монетата в центъра е изобразена композиция на три преплетени една в друга букви „ECU”, като в долната ѝ част е вписана годината на емисията „1993”. Околовръст са разположени дванадесет петолъчни звезди. Във външен кръг околовръст има надписи: отгоре – „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, а отдолу – „REPUBLIC OF BULGARIA”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1993 г.

Номинална стойност

5000 лева

Метал, проба

Au 900/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

8.64 г

Диаметър

24 мм

Гурт

назъбен

Тираж

5000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Иван Тодоров