logo
Skip to content

1000 лева, 1995 г.

110 години от Съединението на България

На лицевата страна на монетата в центъра е числото на номиналната стойност „1000”, под него – надпис „ЛЕВА” и годината на емисия „1995”. Над тях на два реда има надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Композицията е рамкирана от стилизиран венец от рози, привързан долу с панделка.

На обратната страна на монетата е изобразена женска фигура, символизираща Княжество България, която държи развято знаме в едната си ръка и сабя в другата. Композицията е на фона на картата на съвременна България. Горе вляво на два реда са изписани годините „1885” и „1995”. Околовръст има надпис „110 ГОДИНИ СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1995 г.

Номинална стойност

1000 лева

Метал, проба

Ag 925/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

30 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Елена Тодорова и

Иван Тодоров