logo
Skip to content

1000 лева, 1996 г.

Св. Иван Рилски

На лицевата страна на монетата е изобразен св. Иван Рилски, който в дясната си ръка държи кръст, а в лявата – свитък. До него има стилизирано изображение на Рилската света обител. Над нея на два реда е числото на номиналната стойност „1000” и надпис „ЛЕВА”. Отгоре има надпис околовръст „СВ. ЙОАНЬ РИЛСКИ”.

На обратната страна на монетата в центъра е изобразена композиция на три преплетени една в друга букви „ECU”, като в долната ѝ част е вписана годината на емисията „1996”. Околовръст са разположени дванадесет петолъчни звезди. Във външен кръг околовръст има надписи: отгоре – „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, а отдолу – „REPUBLIC OF BULGARIA”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1996 г.

Номинална стойност

1000 лева

Метал, проба

Ag 925/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

33.63 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

назъбен

Тираж

50 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Богомил Николов