logo
Skip to content

1000 лева, 1996 г.

Ветроход „Калиакра”

На лицевата страна на монетата в центъра е числото на номиналната стойност „1000”, под него – надпис „ЛЕВА” и годината на емисия „1996”. Над тях на два реда има надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Композицията е рамкирана от стилизиран венец от рози, привързан долу с панделка.

На обратната страна на монетата е изобразен ветроходът „Калиакра” с разпънати платна. Околовръст има надпис „КАЛИАКРА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1996 г.

Номинална стойност

1000 лева

Метал, проба

Ag 925/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

30 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Петър Стойков