logo
Skip to content

1000 лева, 1997 г.

Пеещо българче

На лицевата страна на монетата в центъра е числото на номиналната стойност „1000”, под него – надпис „ЛЕВА” и годината на емисия „1997”. Над тях на два реда има надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Композицията е рамкирана от стилизиран венец от рози, привързан долу с панделка.

На обратната страна на монетата има пеещо момиче в народна носия на фона на възрожденска българска къща. Вляво от композицията е емблемата на УНИЦЕФ, а околовръст – надпис „ЗА ДЕЦАТА НА СВЕТА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1997 г.

Номинална стойност

1000 лева

Метал, проба

Ag 925/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

25 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Елена Тодорова и

Иван Тодоров