logo
Skip to content

500 лева, 1997 г.

За атлантическа солидарност

На лицевата страна на монетата в центъра е числото на номиналната стойност „500”, под него – надпис „ЛЕВА” и годината на емисия „1997”. Над тях на два реда има надпис „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. Композицията е рамкирана от стилизиран венец от рози, привързан долу с панделка.

На обратната страна на монетата е гербът на гр. София, а вляво – емблемата на Северноатлантическия пакт. Околовръст има надписи: „ЗА АТЛАНТИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ” и „СОФИЯ 1997”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1997 г.

Номинална стойност

500 лева

Метал, проба

Cu-Ni-сплав

Качество

мат-гланц

Тегло

11 г

Диаметър

30 мм

Гурт

гладък

Тираж

30 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Тодор Варджиев