logo
Skip to content

100 лева, 1999 г.

120 години Министерски съвет • EURO

На лицевата страна на монетата има изображение на Тодор Бурмов – първият български министър-председател, а околовръст надписи: отгоре на два реда „120 ГОДИНИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ БЪЛГАРИЯ” и „ТОДОР БУРМОВ”, а отдолу – числото на номиналната стойност „100”, текстът „ЛЕВА” и годината на емисия „1999”.

На обратната страна на монетата е изобразена географска карта на Европа, под нея надпис „EURO”, а вдясно от нея е химическият знак на метала злато – „Au”, и пробата „900”. Околовръст са разположени дванадесет петолъчни звезди.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1999 г.

Номинална стойност

100 лева

Метал, проба

Au 900/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

16 г

Диаметър

30 мм

Гурт

гладък

Тираж

5000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Петър Стойков