logo
Skip to content

20 000 лева, 1999 г.

120 години Българска народна банка

На лицевата страна на монетата има изображение на сградата на Българската народна банка. Околовръст са надписите: отгоре – „120 ГОДИНИ БНБ”, а отдолу – числото на номиналната стойност „20 000”, текстът „ЛЕВА” и годината на емисия „1999”.

На обратната страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ, а околовръст има надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

1999 г.

Номинална стойност

20 000 лева

Метал, проба

Au 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

1.55 г

Диаметър

13.92 мм

Гурт

гладък

Тираж

30 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Иван Тодоров