logo
Skip to content

1 лева, 2002 г.

Златен български лев

На лицевата страна на монетата в центъра е числото на номиналната стойност „1”, под него има надпис „ЛЕВ”, а вдясно – годината на емисията „2002”. Околовръст са разположени дванадесет петолъчни звезди. Външният кант е разделен под ъгъл на единадесет равни части.

На обратната страна на монетата е изобразен Св. Иван Рилски. В дясната си ръка държи кръст, а в лявата – свитък. Околовръст са разположени надписи: отгоре – „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, а отдолу – „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”. Външният кант е разделен под ъгъл на единадесет равни части.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2002 г.

Номинална стойност

1 лев

Метал, проба

Аu 999/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

15.55 г

Диаметър

24.5 мм

Гурт

гладък

Тираж

2000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Петър Стойков