logo
Skip to content

5 лева, 2003 г.

Мое детство

На страната с номиналната стойност на монетата е изобразена емблемата на БНБ и околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „5 лева” и годината на емисията „2003”.

На обратната страна е изобразено дете, яхнало дървено конче, и е изписан текстът „МОЕ ДЕТСТВО – СЛЪНЧЕВО, ПРЕКРАСНО “.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2003 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

CuNi сплав, с нанесено оцветяване

Качество

мат-гланц

Тегло

15 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

гладък

Тираж

10 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Ненов