logo Skip to content

5 лева, 2003 г.

Световно първенство по футбол, Германия, 2006 г.

На страната с номиналната стойност на монетата е изобразена емблемата на БНБ и околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, цифрата „5“, думата „ЛЕВА” и годината на емисията „2003”.

На обратната страна на фона на футболна топка са изобразени световната купа по футбол, логото на футболното първенство и е изписано: „Световно първенство по футбол • 2006“ и „2006 FIFA WORLD CUP GERMANY“.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2003 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag 925/1000

Качество

мат-гланц

Тегло

28.28 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

назъбен

Тираж

50 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Елена Тодорова и Иван Тодоров