logo
Skip to content

5 лева, 2004 г.

Цветница

На страната с номиналната стойност на монетата е изобразена емблемата на БНБ с години 1879 и 2004, изписани върху лентата. Околовръст са изписани: номиналната стойност на монетата 5 лева, годината на емисията 2004 и надписът БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”.

На обратната страна са изобразени цветя с нанесено оцветяване, разположени в квадрат, в средата на който върбова клонка пресича надписа ЦВЕТНИЦА като символ на християнския кръст.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2004 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

CuNi с нанесено оцветяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

15 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

гладък

Тираж

10 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Богомил Николов и Екатерина Димитрова