logo
Skip to content

10 лева, 2004 г.

100 години Народен театър „Иван Вазов”

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с години „1879” и „2004”, изписани върху лентата. Околовръст са изписани: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2004”.

На обратната страна е изобразена сградата на Народния театър „Иван Вазов” и надписът „100 ГОДИНИ НАРОДЕН ТЕАТЪР ИВАН ВАЗОВ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2004 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag, 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

назъбен

Тираж

5000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Богомил Николов и Екатерина Димитрова