logo
Skip to content

5 лева, 2005 г.

Баба Марта

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с година 1879, изписана върху лентата. Околовръст са: надпис БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, номиналната стойност на монетата 5 ЛЕВА и годината на емисията 2005.

На обратната страна на монетата е изобразена мартеница, а околовръст - надпис ЧЕСТИТА БАБА МАРТА.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2005 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

CuNi с нанесено оцветяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

15 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

гладък

Тираж

10 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Ваня Димитрова