logo Skip to content

1.95583 лева, 2005 г.

България - Европейския съюз

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата. Под нея са изписани годината на емисията „2005”, номиналната стойност „1.95583 ЛЕВА”, околовръст е изписан надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”.

На обратната страна е изобразен фрагмент от фреска в тракийската гробница в Казанлък, която е от края на IV и началото на III в. пр. Хр., а околовръст са изобразени 12 звезди и е изписан надпис „EU” (инициалите на Европейския съюз на латиница) и „БЪЛГАРИЯ”, като помежду им е изобразена роза.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2005 г.

Номинална стойност

1.95583 лева

Метал, проба

Ag 999/1000, с частично позлатяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

20 г

Диаметър

40 мм

Гурт

гладък

Тираж

14 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Богомил Николов