logo
Skip to content

5 лева, 2006 г.

Българските занаяти • Лозарство и винопроизводство

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „5 ЛЕВА” и годината на емисия „2006”.

На обратната страна на монетата са изобразени грозд с три листа и съд с вино, върху които е нанесено оцветяване, както и стилизирана пееща птица. Околовръст има надпис „ВКУСЪТ НА СЛЪНЦЕТО”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2006 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag, 500/1000 с нанесено оцветяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

10 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Иван Тодоров и Пламен Джерманов