logo
Skip to content

10 лева, 2006 г.

Съкровищата на България • Летница

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2006”.

На обратната страна е изобразена една от плочките на съкровището от Летница (ІV век пр. Хр.), представяща брадат конник с копие в дясната ръка, зад него – конска глава в профил наляво, а околовръст върху външния пръстен е изписан надпис „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ • ЛЕТНИЦА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2006 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag, 999/1000 с частично позлатяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

20 г

Диаметър

40 мм

Гурт

гладък

Тираж

10 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Евгени Евтимов