logo
Skip to content

20 лева, 2006 г.

Българска иконография • Св. Йоан Кръстител

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „20 ЛЕВА” и годината на емисия „2006”.

На обратната страна на монетата има иконографско изображение на Св. Йоан Кръстител, а околовръст - надпис „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2006 г.

Номинална стойност

20 лева

Метал, проба

Au, 999/1000

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

1.55 г

Диаметър

13.92 мм

Гурт

гладък

Тираж

12 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Рада Димитрова