logo
Skip to content

1.95583 лева, 2007 г.

България в Европейския съюз

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата. Под нея са изписани годината на емисията „2007”, номиналната стойност „1.95583 ЛЕВА”, околовръст е изписан надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”.

На обратната страна на монетата е изобразена разтворена старинна българска книга върху колона от старата българска столица Преслав, а околовръст - 12 звезди и е изписан надпис „БЪЛГАРИЯ В ЕС”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2007 г.

Номинална стойност

1.95583 лева

Метал, проба

Ag 999/1000, с частично позлатяване

Качество

мат-гланц, висше

Тегло

20 г

Диаметър

40 мм

Гурт

гладък

Тираж

14 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Богомил Николов, Екатерина Димитрова